Mechanická konstrukce: vozík

Lehký měřící vozík se skládá ze dvou volně uložených

os spojených mezi sebou spojovací osou, která je

spojuje na vzdálenost 2000mm. Základem vozíku

je přední osa, která nese konstrukce pro měření

jednotlivých parametrů geometrické polohy koleje

a modul pro odměřování vzdálenosti. Měření veličiny jsou

na elektronické veličiny převáděny pomocí elektronických

prvků.

Modul odměřování vzdálenosti indikuje směr pohybu,

dále generuje pulsy po 0,25m.

ČSN EN ISO 9001:2009

 

Kontaktní formulář

Ubytovna Dýšina

Pension Dyšina

Traťstav Plzeň
Jan Daňko
Masarykova 72
312 12 Plzeň
Czech republic
+420 606 611 080
+420 377 946 023
15748006