Elektronická pojízdná rozchodka

Základní technické informace:

Měřící systém pro snímání parametrů geometrické polohy koleje a vyhýbek se skládá ze tří základních částí:

        1.mechanická konstrukce – vozík, který nese měřící

        prvky pro snímání jednotlivých parametrů geometrické

        polohy koleje a vyhýbek jako jsou: rozchod koleje,

        převýšení koleje, zborcení koleje, podélná výška obou

        kolejnicových pasů, směr koleje obou kolejnicových pasů,

        měřič vzdálenosti atd.

        2. elektronická jednotka speciálního jednoúčelového mikropočítače

        pro vizualizaci aktuálních hodnot měřených veličin, indikaci a

        vizualizaci překročených mezí a záznam měřených dat pro

        jejich následné zpracování

       3. vyhodnocovací software – program pro přenos naměřených a

       zaznamenaných dat do paměti počítače PC AT, jejich grafické

       vyjádření, třídění, vyhodnocení a archivaci

 

ČSN EN ISO 9001:2009

 

Kontaktní formulář

Ubytovna Dýšina

Pension Dyšina

Traťstav Plzeň
Jan Daňko
Masarykova 72
312 12 Plzeň
Czech republic
+420 606 611 080
+420 377 946 023
15748006